ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Julkaistu:
2012-03-19 18:35:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Espoo, Suomi, 2012-03-19 18:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj  Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote  19.3.2012 klo 19.35

Aspocomp Group Oyj:lle tänään annetun ilmoituksen mukaan Erkki Etolan hallinnoiman yhtiön Tiiviste-Groupin Oy:n osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousee yli 5 prosentin liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 16.3.2012
3. Tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista:

               Osakemäärä   Osuus osakkeista   Osuus äänimäärästä
               530 000      8,35 %             8,35 %

4. Täydellinen nimi ja y-tunnus:
Tiiviste-Group Oy, y-tunnus 0115121-4

Aspocompilla on yksi osakesarja. Aspocompin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 6 348 489, joista kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 09 59 181, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.